Pavel STANĚK

Bakalářská práce

Normální rozdělení a rozdělení z něho odvozená

Normal distribution and distributions derived from the normal distribution
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou normálního rozdělení a rozdělení z něho odvozených. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část popisuje historii normálního rozdělení a důležité matematiky. Druhá část je o teorii chyb. V této části je popsána Gaussova křivka. Třetí část je věnována teorii normálního rozdělení a rozdělení z něho odvozených. Tato část obsahuje příklady rozdělení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic Normal distribution and distributions derived from the normal distribution. This work consists of four main parts. The first part describes the history of the normal distribution and important mathematicians. Second part is about theory of errors. In this part is described Gaussian curve. The third part is about theory of normal distribution and distributions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Kohout

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANĚK, Pavel. Normální rozdělení a rozdělení z něho odvozená. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Matematická studia