Kristýna VELIKÁ

Bachelor's thesis

Transformace pěstounské péče v České republice.

Transformation of foster care in the Czech Republic.
Abstract:
V práci se zaměřuji na změny v systému pěstounské péče jako samostatné instituce náhradní rodinné péče, a to po přijetí novely č. 401 z roku 2012 zákona o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. a sledování těchto změn (transformace), které sebou nese její přijetí. Systém pěstounské péče je tvořen aktéry, typy pěstounské péče a legislativou. Cílem práce je identifikovat a popsat aktéry v procesu …more
Abstract:
In this work I focus on changes in system of foster care as independent institution of surrogate family care after acceptance Amendment to the Act 401 from the 2012 about social and legal protection of children (359/1999 Sb.) and observing these changes that have occurred after the acceptance of the Amendment. System of foster care is formed by participants, types of foster care and legislation. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VELIKÁ, Kristýna. Transformace pěstounské péče v České republice.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií