Mgr. Kristýna Sklenská

Bakalářská práce

Zprostředkování pěstounské péče v Jihomoravském kraji

Mediation of foster care in South Moravian region
Anotace:
Anotace: V bakalářské diplomové práci se zabývám tématem náhradní rodinné péče. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická a empirická. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, které popisují jednotlivé formy náhradní rodinné péče, proces zprostředkování, úskalí náhradní rodinné péče a odbornou pomoc. V empirické části analyzuji výpovědi o tom, jak slouží stávající systém zprostředkování pěstounské …více
Abstract:
Annotation: My bachelor thesis is focused on the alternative family care. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. Theoretical part is flowingly divided into four chapters, which are describing individual types of the alternative family care, the process of mediation, the problems of the alternative family care and the professional help. In the empirical part I have analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta