PhDr. Jan Řezáč

Master's thesis

Vyjednávání z pohledu prospektové teorie

The Negotiation in the Prospect Theory
Abstract:
Práce zkoumala, jak se lidé chovají v průběhu vyjednávání o rozdělení zisku, a zda je možné manipulací vyjednávacího prostředí ovlivňovat výsledek. K ovlivnění byly prozkoumány možnosti, které nabízí teorie vyhlídek, a k manipulaci referenčního bodu byl zvolen efekt ukotvení. V praktické časti byl proveden na 110 účastnících experiment, a bylo zjištěno, že manipulace referenčního bodu vede k odlišnému …more
Abstract:
This thesis dealt with negotiating behavior in a situation of a payoff split. The predictions of Prospect theory offer some posibilities to manipulate a reference point, e.g. via anchoring. The experiment in the practical part was conducted on a 110 participants, and the hypothesis of an impact of different reference point on the basis of negotiation was confirmed. It could not have been confirmed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Reader: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management