Theses 

Srovnání kupní smlouvy podle obchodního a občanského zákoníku – Ing. Iva Poláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Ing. Iva Poláková

Bakalářská práce

Srovnání kupní smlouvy podle obchodního a občanského zákoníku

Comparison of a conract of purchase according to the Commercial Code and the Civil Code

Anotace: Anotace Autor: Iva Poláková Název: Srovnání kupní smlouvy podle obchodního a občanského zákoníku Obsahem této bakalářské práce je popis vztahu mezi občanským a obchodním zákoníkem a uvedení základních právních pojmů v souvislosti se smluvními vztahy. Cílem práce je najít shody a rozdíly mezi kupní smlouvou podle občanského zákoníku a kupní smlouvou podle obchodního zákoníku. Na konkrétních příkladech uvádí práce vzory správně sepsaných kupních smluv. Na závěr pak shrnuje všechny poznatky a předkládá jejich stručný přehled pro běžné užití v praxi.

Abstract: Annotation Author: Iva Poláková Title: Comparison of a contract of purchase according to the Commercial Code and the Civil Code. The subject of this bachelor work is the description of the relation between the Commercial Code and the Civil Code, and the citation of basic law terms in connection with contracting references. The aim of this work is to find the concordances and differences between the contract of purchase according to the Civil Code and the contract of purchase according to the Commercial Code. This work shows the models of the contract of purchase made correctly in concrete examples. At the end it summarizes all the pieces of knowledge, and brings their brief survey for common use in practice.

Klíčová slova: Kupní smlouva, právní úkony, občanský zákoník, obchodní zákoník, spotřebitelské smlouvy, předmět koupě, kupní cena.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Hana Zahálková
  • Oponent: Ing. Jan Fojtík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz