Bc. Jana Pavelková

Master's thesis

Toponyma na katastru obce Poštorná (Břeclav)

Toponyms in the cadastre of the village Poštorná (Břeclav)
Abstract:
Předmětem diplomové práce je popis současné toponymie Poštorné, která je součástí Břeclavi. Úvodní kapitoly zahrnují charakteristiku obce a teoretická východiska pro toponomastiku. Stěžejní částí práce je slovník, který obsahuje 126 toponym získaných z terénního výzkumu, mapových a knižních zdrojů. Každé heslo je podrobeno analýze na základě několika hledisek. Dále se práce zaměřuje na uliční názvy …more
Abstract:
The aim of the thesis is to describe current toponymy in Poštorná, which is part of town Břeclav. Chapters present the attributes of the village and theoretical basis for toponymy. The main part consists of a dictionary with 126 toponyms gained from field research, maps and books. Every single word is analysed from several points of view. Then the paper focuses on the names of street in Poštorná and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Magda Šplíchalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature