Bc. Kateřina KABÁTOVÁ

Diplomová práce

Prevence karcinomu děložního čípku a využití Liquid Based Cytology

Prevention of cervical cancer and the use of Liquid-Based Cytology
Anotace:
Karcinom děložního čípku je celosvětově druhý nejčastější zhoubný typ nádoru u žen. V České republice se řadí na třetí příčku. Karcinom děložního čípku je jediný nádor, jehož vzniku lze zabránit očkováním proti infekci lidského papilomaviru, který stojí za většinou případů. Diplomová práce je zaměřena na prevenci karcinomu děložního čípku a využívání metody Liquid Based Cytology. Práce je rozdělena …více
Abstract:
Cervical cancer is the world's second most common malignant type of cancer in women. The Czech Republic ranks third. Cervical cancer is a single tumor whose formation can be prevented by vaccination against infections of human papillomavirus, which accounts for most cases. The thesis is focused on the prevention of cervical cancer and the use of methods of Liquid Based Cytology. The work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Horová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABÁTOVÁ, Kateřina. Prevence karcinomu děložního čípku a využití Liquid Based Cytology. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR