Věra Hloušková

Bakalářská práce

Pohledávky osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Receivables of Persons in Imprisonment
Anotace:
Ve své bakalářské práci na téma „Pohledávky osob ve výkonu trestu odnětí svobody“ se zabývám širokým spektrem oblasti pohledávek, a to nejen pohledávek, které vznikají z občansko právních vztahů a obchodně právních vztahů, ale zejména se věnuji problematice pohledávek vzniklých ve Vězeňské službě České republiky.Vězeňská služba ČR je organizační složkou státu a oblast vzniku, evidence a možnosti vymáhání …více
Abstract:
My bachelor's thesis titled „Payment obligations of people in imprisonment“ deals with wide range of matters related with payment obligations not only related to civic obligations and obligations resulting from trade commercial relations, but especially with payables which have risen during the execution of punishment in the facilities of the Prison Service of the Czech Republic.Prison Service of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sovák
  • Oponent: JUDr. Pavel Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře