Věra Hloušková

Bachelor's thesis

Pohledávky osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Receivables of Persons in Imprisonment
Abstract:
Ve své bakalářské práci na téma „Pohledávky osob ve výkonu trestu odnětí svobody“ se zabývám širokým spektrem oblasti pohledávek, a to nejen pohledávek, které vznikají z občansko právních vztahů a obchodně právních vztahů, ale zejména se věnuji problematice pohledávek vzniklých ve Vězeňské službě České republiky.Vězeňská služba ČR je organizační složkou státu a oblast vzniku, evidence a možnosti vymáhání …more
Abstract:
My bachelor's thesis titled „Payment obligations of people in imprisonment“ deals with wide range of matters related with payment obligations not only related to civic obligations and obligations resulting from trade commercial relations, but especially with payables which have risen during the execution of punishment in the facilities of the Prison Service of the Czech Republic.Prison Service of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2009
  • Supervisor: JUDr. Zdeněk Sovák
  • Reader: JUDr. Pavel Zelenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS