Bc. Markéta DUDOVÁ

Master's thesis

Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy

Podještědí: place memory as a source of inspiration and educational content for art education
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi, jak zařadit téma paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah do výuky výtvarné výchovy. Toto téma je reflektováno v konkrétní oblasti Podještědí. Text je rozdělen do teoretické a praktické části. Teoretická část práce zkoumá místo jako celek a mapuje možné přístupy ke zvolenému tématu v kontextu umění 20. století. Dále se zabývá se otázkou, jak je …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibilities how to deal with the topic of memory of the place as a source of inspiration and educational content in the teaching of art. The memory of the place is reflected in the specific area Podještědí. The written part is divided into theoretical and practical part. The theoretical part examines the place as a whole, maps possible approaches in the context …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 10. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUDOVÁ, Markéta. Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Secondary School Teacher Education / VVK 1OSN14

Theses on a related topic