Bc. Markéta DUDOVÁ

Master's thesis

Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy

Podještědí: place memory as a source of inspiration and educational content for art education
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi, jak zařadit téma paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah do výuky výtvarné výchovy. Toto téma je reflektováno v konkrétní oblasti Podještědí. Text je rozdělen do teoretické a praktické části. Teoretická část práce zkoumá místo jako celek a mapuje možné přístupy ke zvolenému tématu v kontextu umění 20. století. Dále se zabývá se otázkou, jak je …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibilities how to deal with the topic of memory of the place as a source of inspiration and educational content in the teaching of art. The memory of the place is reflected in the specific area Podještědí. The written part is divided into theoretical and practical part. The theoretical part examines the place as a whole, maps possible approaches in the context …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUDOVÁ, Markéta. Podještědí: paměť místa jako inspirační zdroj a vzdělávací obsah ve výuce výtvarné výchovy. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Secondary School Teacher Education / VVK 1OSN14

Práce na příbuzné téma