Matěj Výtisk

Diplomová práce

Návrh čištění odpadních vod z výroby střelné munice.

Proposal wastewater treatment factory of ammunition.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena do oblasti čištění odpadních vod v průmyslu. Navrhuje deemulgační linku s použitím flotační technologie pro čištění odpadních vod z výroby nábojnic a střeliva pro zbraně. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a popisuje flotaci, stávající způsob čištění a návrh nové technologie. Druhá část je praktická, která popisuje navrhované zařízení, provedené …více
Abstract:
Thesis follow up the ways and options how to outlet and clean industrial wastewater. Thesis suggests for de-oiling process of with using flotation technology for wastewater from the production ammunition. Thesis is divided into two parts. First part is theoretical and this part is describing flotation process. The second part is practical and this part describing operational testing technology, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Dvorský
  • Oponent: Petra Malíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava