Bc. Šárka Kuklíková

Bakalářská práce

Monitorování osudu farmaceutických látek v procesu čištění odpadních vod

Monitoring of the fate of pharmaceuticals in the wastewater treatment process
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním osudu farmaceutických látek v procesu čištění odpadních vod. V první části této práce jsou popsány vstupy farmak do životního prostředí a jejich transport do dalších složek prostředí. Jsou zde popsány i účinky farmaceutických látek na necílové organismy. V další části je popsán proces čištění odpadních vod s účinností odstranění farmak v jednotlivých krocích …více
Abstract:
This thesis deals with monitoring of pharmaceuticals in the wastewater treatment process. In the first part of this work describes the inputs of pharmaceuticals in the environment and their transport to other components of the environment. They also described the effects of pharmaceuticals on non-target organisms. The next part describes process of wastewater treatment with removal efficiency of pharmaceuticals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta