Mgr. Michal Feigler

Diplomová práce

When (Not) To Rely on Third Persons While Seeking an Exemption from Liability under the CISG

When (Not) To Rely on Third Persons While Seeking an Exemption from Liability under the CISG
Anotace:
Pro obchodníky na celém světě je Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jedním z nejuniversálněji dostupných právních nástrojů. Pro její interpretaci (tak jako pro interpretaci každého jiného předpisu) je třeba znát prostředí, ve kterém se bude aplikovat, a možné situace, ke kterým může dojít. Jednou z těchto situací je bezpochyby odpovědnost za třetí osobu, která plnila smluvní povinnost …více
Abstract:
The CISG is one of the most universal legal instruments available to merchants across the world. In order to use it (or any legal text for that matter) effectively though, one needs to know what to expect, and be aware of all the possible situations which may arise. One of these situations is undoubtedly the liability for third persons who may have become engaged in the performance of the contract …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta