Mgr. Anna Mazánková

Diplomová práce

Náhrada škody v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Compensation for Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhrady škody, jak je upravena v rámci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Hlavním cílem práce je zodpovězení hypotézy, zda je zkoumaná právní úprava pro smluvní strany předvídatelná a komplexní a tím jim zajišťuje dostatečnou právní jistotu o budoucím uspořádání vzájemných vztahů. Práce podrobněji rozebírá úpravu náhrady škody v rámci fáze …více
Abstract:
This thesis is focused on damages as regulated under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The main objective of this thesis is to fulfil the hypothesis of whether the legislation under consideration is predictable and comprehensive for the contractual parties, thereby providing them with sufficient legal certainty about the future arrangement of their relations. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta