Lucie Palová

Bakalářská práce

A Discourse Analysis of Translated Texts Published within the European Union

A Discourse Analysis of Translated Texts Published within the European Union
Abstract:
This bachelor thesis aims to process a discourse analysis of legal documents and its Czech translated works on which basis was founded the whole European Union. For the analysis have been chosen three founding treaties in the original English versions with their official versions of Czech translations. Documents have been selected concerning the time span which is at least fifteen years between each …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provedení diskurzivní analýzy právních dokumentů a verzí jejich překladů, na jejichž základě je založena celá Evropská unie. Pro účely zkoumání byly vybrány tři zakládající smlouvy v původním anglickém znění s jejich oficiálními verzemi českého překladu, u nichž je časový rozestup minimálně patnáct let. Metodou diskurzivní analýzy je zkoumáno, zda tento časový rozestup …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Bellová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Palová, Lucie. A Discourse Analysis of Translated Texts Published within the European Union. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi