Ing. Slavomír Ladislav VACÍK

Bakalářská práce

Nouzové ustájení skotu v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín

Emergency housing catlee in the emergency planning zone of the Temelín Nuclear Power Plant.
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává téma nouzového ustájení skotu v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. V zájmové oblasti bylo vybráno 20 zemědělských podnikatelů, kteří chovali minimálně 50 kusů skotu. Skot byl zvolen jako referenční druh hospodářských zvířat, protože se jednalo o největší kategorii hospodářských zvířat, která byla chována ve stáji i na pastvinách. Výzkum byl proveden formou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of emergency housing of cattle in the emergency planning zone of Temelín Nuclear Power Plant. 20 farmers, each keeping at least 50 bovine animals, were selected in the area of interest. The cattle were chosen as the reference species of livestock because it was the largest category of livestock kept in the stable and pasture. The research was carried out in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACÍK, Slavomír Ladislav. Nouzové ustájení skotu v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5mgmrw 5mgmrw/2
3. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2017
Bulanova, L.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.