Bc. Lenka Vacková

Bakalářská práce

Datové schránky

Data Boxes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Informačním systémem datových schránek v České republice. Cílem práce je rozbor a popis využitelnosti datových schránek v České republice, jako jednoho z nabízených nástrojů eGovernmentu. Má dvě hlavní části. První je náhled na právní úpravu a vývoj Informačního systému datových schránek, na subjekty využívající datové schránky, zejména komunikace s orgány veřejné moci, možnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Information System of Data Boxes in the Czech Republic. The aim of the work is the analysis and description of the usability of data boxes in the Czech Republic, as one of the offered eGovernment tools. It has two main parts. The first is an overview of the legislation and development of the Data Box Information System, entities using data boxes, especially communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní