Patrik Pinkas

Bakalářská práce

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s.

Recruitment and selection of employees in Credit One, a.s.
Anotace:
Tato Bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury a shrnuje základní poznatky týkající se získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část již popisuje konkrétní činnosti procesu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s. Tato část je …více
Abstract:
This Bachelor’s Thesis is focused on the process of recruitment and selection of employees in organization Credit One, a.s. The thesis is devided into two parts. The theoretical part is based on the academic literature and provides basic information about the recruitment and selection of employees.The practical part describes specific activities related to the process of recruitment and selection of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: Marcela Palíšková
  • Oponent: Zdenka Coufalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71595