Kristýna Koukalová

Bakalářská práce

Edukace matky novorozeného dítěte s dg. prematuritas

Education of a Mother with a Premature Newborn
Anotace:
KOUKALOVÁ, Kristýna. Edukace matky novorozeného dítěte s dg. prematuritas. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Marie Vlachová. Praha. 2020. 74 s. Tématem bakalářské práce je edukace matky novorozeného dítěte s dg. prematuritas. Bakalářská práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. První část teoretické práce charakterizuje pojem edukace …více
Abstract:
KOUKALOVÁ, Kristýna. Education of a Mother with a Premature Newborn. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: Mgr. Marie Vlachová. Prague. 2020. 74 pages. The topic of this thesis is the education of a mother with a premature newborn. The bachelor thesis consists of two parts, a theoretical and a practical one. The first part of the theoretical part describes the concept of education, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Vlachová
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická