Theses 

UNOMIG and the EU Special Representative for South Caucasus in Abkhazia - evaluation and expected outcomes – Bc. Lenka Martináková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Bc. Lenka Martináková

Bakalářská práce

UNOMIG and the EU Special Representative for South Caucasus in Abkhazia - evaluation and expected outcomes

UNOMIG and the EU Special Representative for South Caucasus in Abkhazia - evaluation and expected outcomes

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit naplnění daných cílů pozorovací mise OSN (UNOMIG) a mise krizového managementu EU skrze Zvláštního vyslance pro jižní Kavkaz (EUSR) působících v gruzínské Abcházii. V první části je uveden kontext abchazského secesionismu, jenž vedl ke dvěma rozsáhlým konfliktům v letech 1992-1993 a 2008. Oba konflikty jsou rovněž popsány. Druhá a třetí část práce se věnují aktivitám mise UNOMIG a EUSR, kdy cílem těchto misí bylo zmírnit následky, popř. přispět k vyřešení abcházsko-gruzínské krize. Každá z misí si na začátku určila několik cílů, přičemž v této práci je hodnoceno, zda byly naplněny, či nikoliv.

Abstract: The aim of this Bachelor thesis is to evaluate fulfilment of certain goals of an observer mission by the UN (UNOMIG) and a crisis management mission by the EU through its Special Representative for South Caucasus (EUSR), operating in Abkhazia, Georgia. First part is focused on Abkhaz secessionism which led to two huge conflicts in 1992-1993 and 2008. Both conflicts are briefly described. Second and third parts are dedicated to activities of UNOMIG and the EUSR, where the aim of these missions was to reduce consequences, or alternatively to contribute to solution of Abkhaz-Georgian crisis. Each mission set certain goals and the thesis evaluates if these goals were or were not fulfilled.

Keywords: Gruzie, Abcházie, konflikt, EUSR, krizový management, UNOMIG, pozorovací mise, mandát, příměří, Georgia, Abkhazia, conflict, crisis management, observer mission, mandate, ceasefire

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ina Schmidt

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:46, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz