Simona TÓTHOVÁ

Bakalářská práce

Porovnávání v předmatematických činnostech

Compare of pre-mathematic activities
Anotace:
Bakalářská práce "Porovnávání v předmatematických činnostech" se zabývá rozvojem předmatematických představ dětí předškolního věku v oblasti porovnávání. Cílem této práce je nabídnout a zjistit, zda děti předškolního věku jsou schopné řešit vybrané úlohy v oblastech porovnávání a zároveň může tato práce posloužit i jako pomůcka pro učitelky v mateřských školách. Teoretická část popisuje charakteristiku …více
Abstract:
The dissertation entitled "Compare of pre-mathematical activities" looks into the pre-mathematical imagination development in preschool children. The aim of the work is to offer insight into the abilities of preschool children in the area of comparison assignments resolutions. This paper can be used to provide practical solutions in preschool education. The theoretical part of the dessertation focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÓTHOVÁ, Simona. Porovnávání v předmatematických činnostech. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta