Dalibor Antonín

Bakalářská práce

Marketingová komunikace příspěvkové organizace - Zoo Brno

Marketing Communication of Contributory Organisation - Zoo Brno
Anotace:
Bakalářská práce popisuje analýzu marketingové komunikace Zoo Brno se zaměřením na využívání nástrojů marketingového mixu. Práce si bere za cíl zanalyzovat procesy marketin-gové komunikace a jak je tato komunikace vnímána veřejností a návštěvníky Zoo Brno. Předložená bakalářská práce analyzuje dva základní komunikační kanály, kterými se Zoo Brno prezentuje, a to online a tištěnou reklamu. U online …více
Abstract:
This bachelor thesis presents the marketing communication analysis of ZOO Brno with an emphasis on the use of marketing mix tools. The work aims to analyze the processes of marketing communication and how this communication is perceived by the public and visi-tors of the Brno ZOO. This bachelor thesis analyzes two basic communication channels used by the Brno ZOO, namely online and printed advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Antonín, Dalibor. Marketingová komunikace příspěvkové organizace - Zoo Brno. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace