Bc. Roman Jemelka, MBA

Master's thesis

Charakteristické vlastnosti lídrů na různých úrovních řízení

Characteristic Attributes of Leaders at Various Levels of Management
Abstract:
Tato diplomová práce se snaží nalézt charakteristické vlastnosti přisuzované vůdcům a míru zastoupení těchto vlastností u manažerů na různých stupních řízení. Práce je rozdělena na teoretickou část, která popisuje vznik a vývoj manažerské funkce, kategorie manažerského postavení včetně podílu manažerských dovedností. Dále je zde vysvětlen pojem „Leader“, včetně výčtu jednotlivých charakteristických …more
Abstract:
This thesis is trying to find the characteristics attributed to the leaders and the level of representation of these qualities in managers at various levels of management. The thesis is divided into theoretical part, which describes the origin and development of managerial functions, category management positions, including the proportion of managerial skills. There is explained the concept of "Leader …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní