Mgr. Jana Bayerová, DiS.

Diplomová práce

Induction programme pro střední a vyšší management

Induction Programme focused on middle and upper management
Anotace:
Tématem diplomové práce byl Induction Programme pro střední a vyšší management, který zahrnuje nejen školení spadající do vzdělávání nových zaměstnanců, ale také další aktivity spojené s nástupem do nového zaměstnání. Cílem práce bylo zodpovědět otázku, v čem spočívá vhodný model tohoto programu, co je jeho obsahem a základním rozdílem oproti programu pro řadové zaměstnance. Informace byly zjišťovány …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis was Induction Programme focused on middle and upper management. Induction Programme includes not only training within the training of new employees, but also other activities associated with the onset of a new job. The goal of this thesis was to answer the question, what is the appropriate model for this programme, what is its content and what is the difference between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristína Chudá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií