Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D.

Disertační práce

Addictive behaviour on the Internet

Addictive behaviour on the Internet
Anotace:
Tato práce se věnuje tématu závislostního chování na internetu, které mapuje na třech různých úrovních: na úrovni obecné populace (kvantitativní přístup), a některé z výsledků této studie jsou více popsány na skupinové úrovni a individuální úrovni (kvalitativní přístup). První kvantitativní studie se zabývá prevalencí závislostního chování na internetu v obecné populaci v České republice a některé …více
Abstract:
This dissertation is about addictive behaviour on the Internet which is studied on three different levels: general population level (quantitative approach), and some of the results of this study are more described on a group level and an individual level (qualitative approach). First paper is a quantitative study which deals with addictive behaviour on the Internet on the general level by providing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Dipl.-Soz. Michael Dreier

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií