Mgr. Alexandra Hucovičová

Master's thesis

EU Law: The Reason for a Change in International Arbitration?

EU Law: The Reason for a Change in International Arbitration?
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat společné body rozhodčího řízení (arbitráže) a evropského práva. S ohledem na četná rozhodnutí Evropského soudního dvora se vzájemný vztah mezi nimi začíná velmi vyostřovat. Nejprve se autorka v práci zabývá oblastmi, kde se arbitráž a evropské právo střetávají nebo mohou střetnout. V následujících kapitolách je diskutována aplikace evropského práva v samotném …more
Abstract:
This thesis deals with the most important points of contact between arbitration and EU law. In the view of many decisions granted by Court of Justice of European Union, the interface between the two slowly takes shape. The author first determines those areas where arbitration and EU law meet or may possibly meet. In the following chapters it first discusses the application of EU law in arbitration …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2010
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta