Jana OLŠÁKOVÁ

Diplomová práce

Plošný průzkum vesnice Janovice v Podještědí

The general survey of village Janovice v Podještědí
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá plošným průzkumem obce Janovice v Podještědí. Na začátku je popsána metoda průzkumu, podle které se bude postupovat. Následuje zhodnocení literatury a pramenů vhodné k této práci. Dějiny obce z písemných pramenů jsou v následující kapitole. Terénní průzkum osvětluje současnou zástavbu obce a jeho výsledek je uveden v přílohách a výsledném vyhodnocení. Byly zhodnoceny …více
Abstract:
Entire thesis is about a area research of Janovice v Podještědí village. In the beginning, there is a method of research described, which I followed. Then next value literature and sources of information suitable for this project. The field survey describes current settlement of the village and it´s result is given in the appendices and final evaluation. And other sources of informations such as meetings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kolka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLŠÁKOVÁ, Jana. Plošný průzkum vesnice Janovice v Podještědí. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní historie

Práce na příbuzné téma