Theses 

Finanční analýza firmy: Zemědělské družstvo Klapý – Ing. Vladimír Zeman, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Vladimír Zeman, DiS.

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy: Zemědělské družstvo Klapý

Financial Analysis of the Company: Zemědělské družstvo Klapý

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a vyhodnocení finanční situace a posouzení finančního zdraví firmy Zemědělské družstvo Klapý na základě získaných údajů z roku 2009, 2010, 2011 a 2012. Tato práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická část (metodologická), ve které je vysvětleno, co je to vlastně finanční analýza. Popsány zde jsou typy analýz, poměrové ukazatele a pravidla financování. Také zde jsou uvedeny zdroje informací, ze kterých bylo vycházeno. Ve druhé části je popsána historie firmy a její postavení na trhu. Pak už následuje samotná finanční analýza všech poměrových ukazatelů, jako jsou ukazatele aktivity, rentability, likvidity, zadluženosti, bonity, které jsou rozebrány a následně vyhodnoceny. Poté už následuje samotný závěr a konečné hodnocení celé práce, všech získaných informací a zkušeností. Na základě toho je vynesen konečný verdikt na finanční zdraví podniku.

Abstract: The aim of this work is to assess and evaluate the financial situation and assess the financial health of the company Klapý agricultural cooperative on the basis of data from 2009 , 2010, 2011 and 2012. This work is divided into two parts. The first part is theoretical ( methodological ) , which explains what is a financial analysis . Described here are the types of analysis, ratios and funding rules. Also here are the sources of information from which the curfew. The second part describes the history of the company and its market position. Then follows the actual financial analysis of financial ratios as indicators of activity , profitability, liquidity, leverage, creditworthiness , which are then analyzed and evaluated. Then he followed the very end and the final evaluation of the whole work , all acquired information and experience. On this basis, the final verdict is rendered on the financial health of the company .

Klíčová slova: finanční analýza, účetní výkazy, likvidita, rentabilita, zadluženost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz