Ing. Vladimír Zeman, DiS.

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy: Zemědělské družstvo Klapý

Financial Analysis of the Company: Zemědělské družstvo Klapý
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a vyhodnocení finanční situace a posouzení finančního zdraví firmy Zemědělské družstvo Klapý na základě získaných údajů z roku 2009, 2010, 2011 a 2012. Tato práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická část (metodologická), ve které je vysvětleno, co je to vlastně finanční analýza. Popsány zde jsou typy analýz, poměrové ukazatele a pravidla financování …více
Abstract:
The aim of this work is to assess and evaluate the financial situation and assess the financial health of the company Klapý agricultural cooperative on the basis of data from 2009 , 2010, 2011 and 2012. This work is divided into two parts. The first part is theoretical ( methodological ) , which explains what is a financial analysis . Described here are the types of analysis, ratios and funding rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS