Theses 

Finanční analýza účetních výkazů firmy – Bc. Anežka Rusková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Anežka Rusková

Diplomová práce

Finanční analýza účetních výkazů firmy

Financial analysis of financial statements

Anotace: Diplomová práce se zabývá finanční analýzou podniku Lesy České republiky, s. p. posuzovanou v letech 2011–2015. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům vybraných metod finanční analýzy. V praktické části je provedena analýza jednotlivých metod finanční analýzy, které jsou zpracovány na základě teoretických východisek. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru praktické části uvedeny návrhy na zlepšení současné situace podniku.

Abstract: The thesis deals with the financial of Lesy České republiky, s.p. and it is assessed in 2011-2015. The first par is devoted to theoretical basic of selected methods of financial analysis. There is an analysis of different methods of financial analysis in the practical part which are processed on the basic of theoretical knowledge. The findings are at the end of the practical part includes suggestions to improve the current situation.

Klíčová slova: Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatel, MS Excel, Státní podnik, Financial analysis, financial statements, indicator, Stateowned enterprise

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz