Bc. Veronika RASZKOVÁ

Diplomová práce

Vzdělávání v oboru sociální práce versus praxe sociální práce

Education in social work versus practice of social work
Anotace:
Tato diplomová práce nese název Teorie sociální práce versus praxe sociální práce. Cílem práce je zjistit jak vzdělávání v oboru sociální práce koresponduje s výkonem profese sociálního pracovníka. Tato práce je tvořena částí teoretickou a výzkumnou. Části teoretické jsou věnovány tři kapitoly. V kapitole první se věnuji vzdělávání sociálních pracovníků, kladenými požadavky a také přístupy k tomu vzdělávání …více
Abstract:
This thesis is titled Theory of Social Work versus the Practice of Social Work. The aim of the thesis is to find out how education in social work corresponds to the performance of a social worker. This thesis consists of the theoretical and research part. Theoretical parts are devoted to three chapters. In the first chapter I deal with the education of social workers, requirements and approaches to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RASZKOVÁ, Veronika. Vzdělávání v oboru sociální práce versus praxe sociální práce. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií