Bc. Anna KOLAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Návrh zlepšení vnitřní komunikace ve firmě Diana Group, a. s.

Proposal to improve internal communication of company DIANA GROUP, a. s
Anotace:
Moji diplomovou práci, jež nese název Návrh na zlepšení vnitrofiremní komunikace, mohu rozdělit do tří částí. V první části popisuji problematiku komunikace, kde čerpám teoretické poznatky z odborné literatury. Druhá, praktická část, je zaměřena na konkrétní firmu DIANA GROUP, a. s., kde popisuji její vnitřní komunikaci. Provádím zde dotazníková šetření, která mi pomohou zhodnotit stav vnitřní komunikace …více
Abstract:
My diploma project {\clqq}Proposal to improve internal communication`` I can split to three parts. In the first part I describe problems of communication where I gather teoretical knowledges from literature. The second part is aimed to working experiences. I give my attention to company DIANA GROUP, a. s. and I describe internal communication there. I use answer sheets that help me to assess values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006
Zveřejnit od: 8. 5. 2011
Identifikátor: 3634

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLAŘÍKOVÁ, Anna. Návrh zlepšení vnitřní komunikace ve firmě Diana Group, a. s.. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.