Jakub Baran

Bachelor's thesis

Osobní finanční plánování v kontextu plánování rodičovství

Personal financial planning in the context of parenthood planning
Abstract:
The subject of this Bachelor’s Thesis is personal financial planning in the context of parenthood planning. In this thesis, I aim to analyze personal financial planning in relation to planning of parenthood and identify the advantages and the difficulties that stem from personal financial planning. Subsequently, I formulate a set of recommendations for future parents and families to provide a publicly …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je osobné finančné plánovanie v súvislosti s plánovaním rodičovstva. Táto práca má za cieľ analyzovať osobné finančné plánovanie v súvislosti s plánovaním rodičovstva a identifikovať jeho výhody a problematické oblasti. Následne na základe získaných poznatkov formulovať odporučenia pre jednotlivcov a rodiny, vedúce k maximálnemu využitiu výhod osobného finančného plánovania …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance