Bc. Michaela Haasová

Diplomová práce

Možnosti separace a stanovení potravinářsky významných látek. Stanovení kyseliny jasmonové

Possibilities of separation and determination of important food industry compounds. Determination of jasmonic acid.
Anotace:
V této práci jsem se zabývala analýzou kyseliny jasmonové a potravinářsky váznamných látek (kyselina ferulová , kyselina vanilová, kyselina p-kumarová a kyselina kávová). Jako separační technika byla použita kapilární zónová elektroforéza s UV-VIS detekcí s diodovým polem.
Abstract:
In this thesis I dealt with analysis of jasmonic acid and important food industry compounds (ferulic acid, vanillic acid, p-coumaric acid and caffeic acid). Cappilary zone electrophoresis was used, detection was UV-VIS with diode array.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta