Lucie WOZNIAKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv látek testovaných v Amesově testu na topologický stav plasmidové DNA.

Influence of agents used in Ames test.on the topological state of plasmid DNA.
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení genotoxických účinku azidu sodného a nitrofurantoinu pomocí molekulárně-biologických metod. Obě dvě látky se používají jako standardy v Amesově testu. Testy byly provedeny na plasmidu pBS ve variantě in vitro. Pro detekci poškození bází byl použit reparační enzym Endo III. K detekci změn plasmidové DNA byla použita gelová elektroforéza. Nebylo prokázáno …více
Abstract:
The object of the bachelor thesis was to evaluate genotoxic effects of sodium azide and nitrofurantoin using molecular-biological methods. Both substances are used as standards in the Ames test. The tests were performed on plasmid pBS in variant in vitro. Reparation enzyme Endo III was used to detect damage of bases. Gel electrophoresis was used to detect ganges of plasmid DNA. It was not proved that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOZNIAKOVÁ, Lucie. Vliv látek testovaných v Amesově testu na topologický stav plasmidové DNA.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma