Bc. Jan Bauer

Bakalářská práce

Online socialní sítě a sociální kapital: Facebook a LinkedIn

Online social networks and social capital: Facebook and LinkedIn
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá online sociálními sítěmi z pohledu tvorby, kumulace a aktivizace sociálního kapitálu. Autor nejdříve předkládá konceptualizaci kapitálu obecně, následně definuje kapitál sociální. Ukazuje, že sociální kapitál je zasazen ve vztazích obsažených v sociálních sítích. Součástí práce je představení klíčových teorií a náhledů na sociální sítě. Autor dále diskutuje pojem online sociálních …více
Abstract:
The bachelor thesis examines online social networks from the standpoint of creation, cumulation and acquisition of social capital. Firstly, the author lays out a conceptualization of capital as such, followed by a definition of social capital in particular, demonstrating that social capital is inherently rooted in relations within social networks. The thesis introduces key theories and perspectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií