Bc. Simona Sedláčková

Bakalářská práce

Manipulace uživatelů za pomoci algoritmů online sociální sítě Facebook

Manipulation of users by the algorithms of the online social network Facebook
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá algoritmicky manipulativními prvky na online sociální síti Facebook a jejich možnou mírou manipulace uživatelů. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým východiskům a druhá obsahuje část praktickou. První část se zabývá představením algoritmů v širších souvislostech, uvedení jejich historického vývoje v kontextu online sociální sítě Facebook …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with algorithmically manipulative elements on the online social network Facebook and their possible degree of user manipulation. The thesis is divided into two parts. The first part discusses the theoretical background and the second contains the practical part. The first part deals with introducing algorithms in a broader context and then presenting their historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michael Franěk
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adam Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie interaktivních médií / Teorie interaktivních médií