Theses 

Současná situace Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích a perspektiva rozvoje – Bc. Jan Marek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Marek

Diplomová práce

Současná situace Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích a perspektiva rozvoje

Present situation and perspective of development of NZDM in Litoměřice area

Anotace: Tématem diplomové práce je zmapování současné nabídky Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích a nabídnutí určité perspektivy rozvoje těchto zařízení. Práce je rozdělena do několika kapitol, které se zabývají mládeží a jejím současným postavením ve společnosti a nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Další část je zaměřena na současnou situaci v oblasti nabídky sociálních služeb či volnočasových aktivit pro mládež v Litoměřicích, a také na analýzu dokumentů města Litoměřice, které se zabývají otázkou mládeže. Empirická část práce se věnuje využívanosti stávající nabídky Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích a otázce jejího případného rozšíření. Otázkám trávení volného času mládeže v Litoměřicích a projevům rizikového chování mládeže. Cílem práce je hledání odpovědi na otázku: „Jak vnímá mládež v Litoměřicích koncept Nízkoprahového zařízení v Litoměřicích?“ Byla použita metoda kvantitativního šetření ověřováním hypotéz. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že mládež v Litoměřicích vnímá koncept Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pozitivně a že město Litoměřice jsou ideálním místem pro rozšíření nabídky Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Závěr práce nabízí doporučení pro zlepšení současné situace v oblasti Nízkoprahových zařízení v Litoměřicích.

Abstract: The main topic of my diploma thesis is to overview current offer of Low-Threshold Institution for children and youth (NZDM) and to propose some possibilities develop these facilities of social services. My work is divided into theoretical part, which concern with young people and their contemporary position in our society and the koncept of NZDM. I concerned also with the owadays situation in the offer of social services or free time activities for youth in Litoměřice, and as well as on document analyse of the town Litoměřice, which concerned with the young people. The empiric part of the thesis concerns the using of nowadays NZDM offer, how the young people spend their free time and types of their risk behaviour. The target of my work is to find the answers to the question: „How the young people in Litoměřice perceive the NZDM concept in the city Litoměřice?“ There was used the methodology of quantitative research through verifying hypothesis. I found out, that the perceiving of young people in Litoměřice of the NZPD conception is positive and town Litoměřice is an optimal place for NZDM offer extension. The conclusion of my work offers some advices for improving current situation in the NZDM area.

Klíčová slova: Klíčová slova, mládež, adolescence, Litoměřice, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, NZDM, kvantitativní výzkum Key words, youth, Low- Threshold Institution for children and youth (NZDM), quantitative research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz