Bc. Silvie Ševčíková

Master's thesis

Vyhodnocení druhového složení vegetace na vybraném úseku železnice

Evaluation of species composition of vegetation on the selected section of railway
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na vybraném úseku železnice. Vybraným úsekem byla železniční trať v okolí železniční stanice Brno hlavní nádraží a jejího pomocného provozu. Pozorování bylo prováděno na pěti různých stanovištích, a to na náspu, v kolejišti, na odstaveném kolejišti, v mezikolejí a u budov. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Na každém …viac
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate the species composition of vegetation on the selected section of railway. Selected sections of the railway track near the railway station Brno main railway station and its auxiliary operations. Observations were made at five different sites, on the embankment in the track, the track standstill, between the rails and buildings. Vegetation was evaluated by using …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
 • Oponent: Jiří Dvořák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 5qjl43 5qjl43/3
2. 5. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
2. 5. 2016
Halíčková, K.
2. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.