Bc. Karina Zaitseva

Bakalářská práce

Gastronomie jako nástroj rozvoje cestovního ruchu

Gastronomy as a tool for the development of tourism
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikovat potenciál Turecka pro rozvoj turismu prostřednictvím gastronomie. Teoretická část se skládá z vysvětlení základních pojmů a pravidel, která se vztahují na oblast cestovního ruchu, gastronomie a gastroturismu. Analytická část je zaměřena na studium Turecka jako cílové destinace k návštěvě, zejména pro gastronomické zájmy z kvantitativního hlediska. Uplatňuji vědecké …více
Abstract:
The aim of the bachelor's dissertation is to identify the potential of Turkey for the development of tourism through gastronomy. The theoretical part consists of an explanation of basic concepts and rules that apply to the field of tourism, gastronomy and gastrotourism. The analytical part is focused on the study of Turkey as a destination to visit, especially for gastronomic interests from a quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/fa0xd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví