Darina MAHROVÁ

Master's thesis

The Comparison of Teaching Methods in TEFL and their Outcomes at Different Types of Secondary Schools

The Comparison of Teaching Methods in TEFL and their Outcomes at Different Types of Secondary Schools
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo prověřit výstupní úroveň studentů různých typů středních škol v Ostravě a zjistit, zda se metody užívané jednotlivými vyučujícími mění v závislosti na typu školy, kde pracují. K dosažení tohoto cíle byl použit rozřazovací test, který byl zadán 276 studentům osmi škol, které reprezentovaly šest různých typů středoškolských zařízení. Studenti byli rovněž požádáni, aby …viac
Abstract:
The purpose of this master thesis was to investigate the levels of English of senior students attending different types of high schools in Ostrava and to find out if the teaching methods applied by the teachers differ depending on the type of school they work in. In order to do so, a placement test was administered to 276 students from eight schools of six different types. They were also asked to fill …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zverejniť od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAHROVÁ, Darina. The Comparison of Teaching Methods in TEFL and their Outcomes at Different Types of Secondary Schools. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta