Bc. Irena Brychnáčová

Diplomová práce

Čeština pro cizince. Současné učebnice a Společný evropský referenční rámec

Czech for Foreigners. Contemporary Textbooks and Common European Framework
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na češtinu pro cizince a její výuku. Práce reflektuje historický přehled i současnou problematiku oboru. Seznamuje čtenáře se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1-C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas-jazykový pas, Evropské jazykové portfolio a Evropský životopis. Práce dále poskytuje přehled …více
Abstract:
This work is focused on Czech for Foreigners and its teaching. It presents a historical overview of this field of study and contemporary problems of this branch. It introduces Common European Framework for Languages (CEF), reference levels for foreign languages (A1-C2) and CEF´s documents as Europass, European Language Portfolio and European CV. This work provides an outline of history of methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta