Mgr. Petra Suquet, M.A.

Disertační práce

Jazykový obsah učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1

Language content of textbooks for learning French as a foreign language and the reference level A1.
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na problematiku jazykového obsahu učebnic francouzského jazyka. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky (teorie učebnice, referenční nástroje pro výběr jazykového obsahu učebnic cizích jazyků, teorie osvojování cizího jazyka a výzkumy v oblasti gramatiky, slovní zásoby a jazykových funkcí, vybrané studie volby jazykového obsahu učebnic …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of language content of textbooks of French as a foreign language teaching. In the theoretical part of the thesis, theoretical concepts related to the topic are described (textbook theory, reference tools for the selection of language content of language textbooks, language acquisition theories and research in the domain of grammar, vocabulary and language functions, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta