Bc. Markéta Kučerová

Bachelor's thesis

User-centered map visualization of career growth

User-centered map visualization of career growth
Abstract:
Design zaměřený na uživatele je zásadní při tvorbě použitelného a zábavného softwaru. Tato práce využívá metody designu zaměřeného na uživatele k návrhu mapové vizualizace karierního růstu, která je součástí firemní aplikace. Zkoumá spojení designu uživatelského zážitku, gamifikace a vizualizace informací a aplikuje principy jejich propojování v designu mapové vizualizace. Při návrhu prototypu vizualizace …more
Abstract:
The user-centered approach is crucial for designing usable and enjoyable software. This work applies user-centered methods to design a map visualization of career growth in a business application. It studies the connection of user experience design, gamification, and information visualization, and then demonstrates the connection in the map visualization design. The design process of the prototype …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Kristína Zákopčanová
  • Reader: RNDr. Martin Ukrop, Mgr. Patrik Volek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic