Bc. Jana Šašinková

Diplomová práce

Život v krajině: Analýza zkušenosti rodin, žijících na samotě

Living in the countryside: Analysis of experience of families living in outlying parts of the countryside
Anotace:
Hlavním záměrem diplomové práce je zachytit zkušenost života ve specifickém prostředí – v krajině na polosamotách v oblasti Bílých Karpat a Valašska pohledem dvou mladých rodin, které si toto prostředí dobrovolně vybraly k životu. Teoretická část se zabývá vnímáním a vztahem člověka k životnímu prostředí, prostře-dím jako hodnotou v průběhu historie lidstva, dále pak konkrétním venkovským a měst-ským …více
Abstract:
The goal of my diploma thesis is to record an experience of living in a specific environ-ment – in a landscape of White Carpathians and Moravian Wallachia by sight of two young families who have voluntary chosen that environment for their living. The theoretical part deals with perceiving and human relation to the environment as a value in the development of human being. Then effects of rural and urban …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta