Šárka Kottnauerová

Bachelor's thesis

Brownfield - možnosti využití brownfield na praktickém příkladu

Brownfield - possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využívání brownfield. Tématicky se práce člení na dvě základní části, a to teoretickou část věnovanou problematice brownfield a praktickou část. Úvodní část práce se tedy věnuje základním pojmům z oblasti brownfield, nejčastějším příčinám vzniku a obsahuje také klasifikaci jednotlivých typů brownfield včetně častých problémů při jejich rekultivaci. V praktické …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example. Thematically, the work is divided into two parts, a theoretical section, which addresses the Brownfield issues and its practical part. The introductory part focuses on basic concepts around Brownfield, the most common causes of it, and also contains a classification of different types …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2011
  • Supervisor: Markéta Weingärtnerová
  • Reader: Jakub Munzar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24124