Theses 

Problematika koherence zahraniční politiky EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost: případová studie týkající se omezení íránského jaderného programu – Bc. Tereza Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Nováková

Bakalářská práce

Problematika koherence zahraniční politiky EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost: případová studie týkající se omezení íránského jaderného programu

The problem of coherence in the EU foreign policy after the Lisbon Treaty: case study of restriction on Iranian nuclear programme

Anotace: Jedním z cílů Lisabonské smlouvy bylo zajištění větší koherence a efektivity EU ve vztahu k vnějším akcím a tvorbě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), a to skrze zavedení nových institucionálních reforem. Cílem bakalářské práce je prostřednictvím kvalitativní analýzy relevantních dokumentů, zahrnující závěry vybraných institucí EU a oficiální vyjádření vybraných aktérů, zjistit, zda byla SBZP EU ve zkoumané oblasti koherentní či nikoliv. Koherence aktérů bude zkoumána na dvou úrovních - institucionální a vertikální, tedy na úrovni institucí EU a na úrovni vybraných členských států - Francie, Velké Británie a Německa a na konkrétním případu, jenž se týká vyjednávání o omezení íránského jaderného programu.

Abstract: Ensuring coherence and greater efficiency in creation of the external action and EU Common Foreign and Security Policy was one of the main goals of the institutional changes that were put forward by the Lisbon Treaty. Therefore, this thesis aims to prove whether the EU CFSP was coherent in the case of negotiation on the Iranian nuclear programme. By conducting a qualitative analysis of relevent documents that comprise both official conclusions of the chosen EU institutions and official statements of the chosen actors, I will examine the coherence of the foreign policy actors on two levels – institutional and vertical. While the institutional level focuses on the coherence of the EU institutions, the vertical level focuses on coherence of posititons of the EU members states, specifically the UK, Germany and France.

Klíčová slova: koherence, SZBP, Evropská unie, Lisabonská smlouva, vysoký představitel, předseda Evropské rady, Velká Británie, Francie, Německo, Írán, íránský jaderný program

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kováčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz