Bc. Jiří Rosman

Bachelor's thesis

Skotská národní strana

Scottish National Party
Abstract:
Práce se zabývá Skotskou národní stranou, jejím historickým vývojem a analýzou. Zpracovává období od přelomu 19. a 20. století, kdy strana vzniká, až po její současné působení v post-devolučním Skotsku. Popisuje její vznik, vývoj a roli v událostech, které vedly k vytvoření Skotského Parlamentu v roce 1999 a její působení v rámci nově vzniklého stranicko politického systému. Analytická část shromažďuje …more
Abstract:
This paper deals with the Scottish national party and its development and analysis. It covers the period from the break of 19th and 20th century, when the party engenders, till its present activity in post-devolution Scotland. This thesis describes the process of emergent, development and role of SNP in affairs, which led to the creation of Scottish Parliament in 1999 and its role in newly formed political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vojtěch Ripka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií