Bc. Ondřej Lamcha

Bakalářská práce

Devoluce evropských regionů: případová studie Skotska

Devolution of European regions: A Case study of Scotland
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat tématem devoluce evropských regionů, přičemž bude tento fenomén sledován ve Skotsku, které je součástí Spojeného království. Autor bude sledovat vývoj devoluce v období od voleb do skotského parlamentu 2011, přes referendum o nezávislosti 2014, po všeobecné volby 2015. Tato práce bude postavena především na konceptech devoluce a regionalismu, přičemž budou tyto …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of devolution in European regions, where the phenomenon is used for Scotland, which is part of the United Kingdom. The author analyzes the development of devolution in the period of the Scottish Parliament election 2011, Scottish independence referendum 2014, and the United Kingdom general election 2015. This thesis is based primarily on the concepts of devolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií