Lenka OVČAŘÍOVÁ

Bachelor's thesis

Prevence syndromu vyhoření sociálních pracovníků Armády spásy Havířov

Prevention of burnout syndrome by social workers The Salvation Army Havířov
Abstract:
Cílem práce je sumarizace a popis pojmů týkajících se syndromu vyhoření a analýza existence služeb či aktivit, které zajišťují prevenci syndromu vyhoření u sociálních pracovníků, a vytvoření návrhu opatření pro prevenci syndromu vyhoření u sociálních pracovníků. Teoretická část popisuje sociální práci a sociálního pracovníka, zabývá se také problematikou syndromu vyhoření u sociálních pracovníků. Mapuje …more
Abstract:
This thesis focuses on the description, examination and summarisation of concepts and terms relating to the phenomenon of the burnout syndrome. It also aims to suggest measures for prevention of the burnout syndrome with social workers. The theoretical part gives a detailed account of the social worker and defines his or her work on the daily basis. It treats the issue of the phenomenon of the burnout …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Mia Zegzulková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OVČAŘÍOVÁ, Lenka. Prevence syndromu vyhoření sociálních pracovníků Armády spásy Havířov. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií